КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА

Корпоративна култура

TYSIM PILING ОПРЕМА CO., LTD.

● Основна идеја Фокусирајте, создавајте, вреднувајте.
● Визија Станете лидер на мали и средни машини за натрупување.
● Ориентација на вредност Создадете вредност за клиентите, промовирајте бизнис за претпријатието, барате развој за персоналот.
● Цел Станете доверлив експерт за машини за натрупување.
● Работен стил Фокусирајте се на деталите, Продолжете да се подобрувате, третирајте ја ниската ефикасност како непријател, Податоци за издавање на датумот на завршување.
● Работна атмосфера Страст, грижа, толеранција, соработка.
● Професионално опкружување Подобрете го квалитетот, покажете вредност, промовирајте успех.
● Принцип на работа Системска одлука, брзо извршување, евалуација на перформансите.
● Визија за иднината Локално работење со глобална визија, правење планови со поглед на иднината.
1-1Z41215053Q01